Zwroty, prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu towaru.

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, wyłączając koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot nieużywanej rzeczy tj. nienoszącej śladów użytkowania (bez wydarć, otarć, innych uszkodzeń mechanicznych, włącznie z oryginalnymi metkami) na adres: GOLENDcom Sp.zo.o. Sp.k.
Jasna 25
98-220 Zduńska Wola
Nie odbieramy paczek pobraniowych. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążają Klienta. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na Państwa nr rachunku bankowego.

 

Wymiana

 

MARCONI FASHION umożliwia bezpłatną wymianę towaru. Jedyne koszty poniesione przez Klienta to koszty przesyłki.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

MARCONI FASHION podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MARCONI FASHION o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GOLDENcom sp.zo.o Sp.k. ul Jasna 25 98-220 Zduńska Wola, mailowo pod adres marketing@marconifashion.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

MARCONIFASHION  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

 Formularz zwrotu towaru